11-05 - 17-05-2020 - Roboty ziemne, mostowe i przygotowawcze - km 62+400, 57+850, 55+250, 48+000, 45+700