10-08 - 16-08-2020 - Roboty drogowe - km 44+400, 47+300