10-02 - 16-02-2020 - Roboty ziemne, mostowe i przygotowawcze - km 43+600, 44+350, 48+300, 48+600, 55+950, 56+200