09-12 - 15-12-2019 - Roboty ziemne, mostowe i przygotowawcze