09-11 - 15-11-2020 - Roboty drogowe bitumiczne - km 57+000