09-08 - 15-08-2021 - Roboty drogowe i mostowe - km 57+800, 59+800