08-06 - 14-06-2020 - Roboty ziemne, mostowe i przygotowawcze - km 45+700, 46+800, 47+200, 54+200, 57+900