07-09 - 13-09-2020 - Roboty drogowe i mostowe - km 57+580, 53+050