07-06 - 13-06-2021 - Roboty drogowe i mostowe - km 52+900