06-04 - 12-04-2020 - Roboty ziemne, mostowe i przygotowawcze - km 43+600, 45+700, 47+000, 55+250, 56+000, 60+800, 44+350