05-07 - 11-07-2021 - Roboty drogowe i mostowe - km 50+000, 62+800