04-10 - 10-10-2021 - Roboty drogowe i mostowe - km 62+400, 58+600