04-05 - 10-05-2020 - Roboty ziemne, mostowe i przygotowawcze - km 43+600, 44+400, 45+700, 50+300, 54+000, 55+200