03-08 - 09-08-2020 - Roboty drogowe - nawierzchnia betonowa - km 47+500