03-02 - 09-02-2020 - Roboty ziemne, mostowe i przygotowawcze - km 44+350, 47+750, 49+200, 49+800, 62+750, 61+600