01-06 - 07-06-2020 - Roboty ziemne, mostowe i przygotowawcze - km 45+700, 46+200, 47+200, 55+200