Opis Kontraktu: 

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej nr S61 na odcinku od węzła "Wysokie" do miejscowości Raczki. Droga zlokalizowana będzie na terenie województw Warmińsko-Mazurskiego i Podlaskiego w granicach administracyjnych gminy Kalinowo w powiecie ełckim i gminy Raczki w powiecie suwalskim. Przedmiotowy odcinek o długości 20,17 km stanowi fragment międzynarodowej drogi E67 „Via Baltica” łączącej Europę Środkową ze Skandynawią.
Budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn - Budzisko, odc. Szczuczyn – Raczki jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility - CEF).